Wdrażanie dokumentacji #GHP #GMP #HACCP

CERTYFIKOWANY AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I HACCP

ASYSTENT JAKOŚCI PCBC

Świadczę usługi w zakresie:

- wdrażania warunków wstępnych GHP, GMP,
- wdrażania systemu HACCP,
- przeprowadzania auditów wewnętrznych,
- szkolenia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności  GHP, GMP i HACCP oraz przestrzegania podstawowych zasad higieny.

System HACCP jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), oraz wymagany ustawodawstwem Unii Europejskiej. Jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narzędziem zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji i przetwarzania żywności.  

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia, podczas wszystkich etapów procesu produkcji i dystrybucji żywności. System HACCP również kontroluje i panuje nad wszystkimi zagrożeniami istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta i ochrony jego zdrowia.

Aby system HACCP funkcjonował poprawnie wymagane jest wdrożenie takich systemów jak GHP, GMP oczywiście uzależnione jest to od rodzaju obiektu.

Sporządzam dokumentację dla:

- przedszkoli, żłobków, 

- restauracji, barów szybkiej obsługi, gastronomii mobilnej (food truck),

- hurtowni spożywczych,

- stołówek pracowniczych,

- zakładów przetwórstwa spożywczego.


Absolwentka:
  • Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu - Wydział „Nauk o Żywności i Żywieniu” na kierunku „Technologia Żywności i Żywienie Człowieka”
  • Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu - Studium Podyplomowe „Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności”
Certyfikaty:

  • Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością i HACCP
  • Certyfikat Asystenta Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji